top of page

Mårhundegruppen

Tage S. Nielsen (Koordinator)

Gudenådalens Jagtforening (GDJ)

Mail: tsni@mail.dk


Ernst Hansen (Medlem)

Bjerringbro og omegns Jagtforening (BJOM)

Mail: hansen007@hotmail.com

Kai Jensen (Medlem)

Sønder Felding Jagtforening (SGJF)

Mail: inka@dlgpost.com

Mårhundegruppen administrerer noget udstyr udlånt af Jægerrådet i Viborg.

Spørgsmål kan stilles pr. mail til en af ovenstående.

 

Om mårhunde

 • Mårhunde-par går altid tæt sammen og er sjældent over 20m. fra hinanden.

 • Mårhunden er invasiv og derfor uønsket i Danmark.

 • Den må reguleres døgnet rundt.

 • Mårhunden er nataktiv og ses derfor ikke ofte.

 • Mårhunden kan spille død når den presses.

 • Tegn på mårhund på terrænet:

  • Spor, se Jægerforbundets ”På sporet af de danske rovdyr”

  • Uld ved grav indgangen om foråret

  • Latriner - mårhunden skider skider det samme sted

Sådan regulere du

 • Vi foreslår at man først laver en baitplads - foderplads og et alm. vildtkamera eller et MMS-kamera.

 • Fodres der kun med hunde- og kattepiller kan baitpladsen laves umiddelbart

 • Fodres der med nedkørt vildt, ost eller fiskepiller skal der søges tilladelse hos Miljøstyrelsen ved Mariann Chriel, mail: machr@mst.dk - Her skal oplyses koordinaterne på baitpladsens placering, og der kan samtidig søges om tilladelse til regulering med natsigte og brug af håndspotter. Tilladelserne kommer hurtigt, ofte næste dag.

 • Når der så konstateres, at der er mårhund: Kan mårhunden skydes med eftersøgslampe eller natsigte.

 • Mårhunde reagerer ikke meget på pludseligt lys.

 • Baitplads - foderplads til regulering af voksne dyr:

  • Placeres 10 til 15 m. fra dækning, - for at sikre reaktionstid til et evt. andet skud.

  • Ved en meget brugt veksel.

  • Grav et hul på 20 x 40 x 20 cm. og bland foder og jord, - for at undgå fugle tømmer pladsen.

  • Ca. 4 m. syd for foderpladsen placeres en stolpe til kamera og til fixpunkt om natten, - sol op og ned kan udløse kameraet.

  • 35 m. og max 50 m. nordøst for foderpladsen placeres stigen op mod et træ eller buske, - for ikke at sidde i silhuet. Husk den fremherskende vindretning er syd, sydvest til vest.​

 • Baitplads til fældefangst af hvalpe og ungdyr:

  • Fælder skal tilses morgen og aften.

  • Fælden placeres på en meget brugt veksel nær vand og tildækkes.

  • Foder i og omkring fælden, fælden stilles først til fangst når der er aktivitet, - når fælden er stillet skal den jo tilses to gange dagligt.

  • Konstateres der et kuld hvalpe, stilles gerne flere fælder samtidigt, - der er i gennemsnit 11 hvalpe i et kuld

  • MMS-kamera placeres så den kan ”se” gennem fælden eller fælden udstyres med et ”flag” der kan kontrolleres på afstand.

 

Er der noget der mangler i ovenstående spørger man en fra mårhundegruppen.

bottom of page