top of page

Vaccinationer og forsikring af din hund

I forbindelse med aktiviteter i Bjerringbro og Omegns Jagtforening

 

l Bjerringbro og Omegns Jagtforening ønsker vi at passe på dig og din hund. Derfor stiller vi simple og rimelige krav når du og din hund deltager til vores hundetræning mm.

 

Forsikring:

Din hund skal være forsikret således at den er dækket for skader den måtte kunne påføre andre hunde, personer og matriel før, under og efter træningen på vores træningsområde. Vores træning betegnes som almindelig hundetræning. Hvalpe-, lydigheds- og jagthundetræning mm.

 

I de fleste forsikringsselskaber er det nok med en almindelig lovpligtig ansvarsforsikring til denne type træning, men nogle kræver udvidet dækning. Det er din pligt at du sætter dig ind i hvilke krav dit selskab stiller og at du medbringer gyldig forsikrings bevis den første træningsaften, der på forlangende skal kunne fremvises.

 

Vaccinationer:

Vi forlanger at de hunde der kommer og træner til vores aktiviteter er vaccineret mod følgende sygdomme:

 

Hundesyge, smitsom leverbetændelse og Parvovirus. Det er alle tre sygdomme som kan ende ud i dødsfald for hunden. De er alle med det dyrlægen kalder en kerne-vaccine og typisk en kombi-vaccine, der kan kaldes DHP og holder typisk 3 år, men tjek med din dyrlæge, at din hund er vacineret og den er gyldig i hele træningsforløbet.

 

Udenlanske hunde skal være vaccineret ifølge dansk lovgivning mod Rabies.

 

Medbring venligst dine vaccinationspapire til første dag så hjælper vi med at tjekke at i er rigtigt dækket ind.

bottom of page