top of page
Kredsmøde Kreds 2

Kredsmøde Kreds 2

Adresse

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Sports Alle, Vildbjerg, Denmark

Pris

150,- for spisning inklusiv øl/vand

Dato

7. marts 2024 kl. 17.00.00

Det er på tide at komme retur fra jagt og videre ud i samfundet igen. Det er nu vi skal have afholdt møder og have jagt i papirform i fokus. Det kan du gøre ved at deltage i kredsmøde. Der er m ulighed for spisning og et par hyggelige timer, eller 3.


Lidt information

 • Tilmeld inden: 04-03-2024 midnat

 • Tilmelding til Ernst Hansen på +45 2829 7797

 • Tilmelding til spisning via Event.it


Dagsorden:

 1. Velkomst og valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Beretninger om kredsens virksomhed

 4. Orientering om kredsens økonomiske forbrug

 5. Godkendelse af kredsens koordinatorer

 6. Godkendelse af kredsens repræsentanter til DJs rep.møde d. 22/6 2024

 7. Valg til HB og HB-suppleant

 8. Indkomne forslag (ingen)

 9. Eventuelt


Derefter:

 • Indlæg om nyt DJ Natursyn ved Anders Poulsen, Jægerrådsformand Skive

 • Indlæg ved direktør Karen Friis.

 • Indlæg ved DJ-formand Claus Lind Christensen.

 • 2024 er valgår for Kreds 2. Lars Jensen genopstiller til HB. Steffen T. Jensen genopstiller som suppleant til HB.

bottom of page