Koordinator:

Tage S. Nielsen, GDJ, mail: tsni@mail.dk

Medlem:

Ernst Hansen, BJOM, mail: hansen007@hotmail.com

Medlem:

Kai Jensen, SGJF, mail: inka@dlgpost.dk

Vejledning om mårhund:


Mårhunde-par går altid tæt sammen og er sjældent over 20m. fra hinanden.

Mårhunden er invasiv og derfor uønsket i Europa. Den må reguleres døgnet rundt.

Mårhunden er nataktiv og ses ikke ofte.

Mårhunden kan spille død når den presses.

-

Mårhundegruppen administrerer noget udstyr udlånt af Jægerrådet i Viborg.

Spørgsmål kan stilles pr. mail til en af ovenstående.

-

Tegn på mårhund på terrænet:

Spor, se Jægerforbundets ”På sporet af de danske rovdyr”

Uld ved grav indgangen om foråret

Latriner - mårhunden skider i bunke, lidt som heste.

-

Vi foreslår at man først laver en baitplads - foderplads og et alm. vildtkamera eller et MMS-kamera.

Fodres der kun med hunde- og kattepiller kan baitpladsen laves umiddelbart

Fodres der med nedkørt vildt, ost eller fiskepiller skal der søges tilladelse hos Miljøstyrelsen ved Mariann Chriel, mail: machr@mst.dk - Her skal oplyses koordinaterne på baitpladsens placering, og der kan samtidig søges om tilladelse til regulering med natsigte og brug af håndspotter. Tilladelserne kommer hurtigt, ofte næste dag.

Bemærk der kommer nye regler 1. juli 2020.

-

Når der så konstateres, at der er mårhund:

Kan mårhunden skydes med eftersøgslampe eller natsigte. Mårhunde reagerer ikke meget på pludseligt lys.

Evt. spørger man en fra mårhundegruppen.

-

Baitplads - foderplads til regulering af voksne dyr:

Placeres 10 til 15 m. fra dækning, - for at sikre reaktionstid til et evt. andet skud.

Ved en meget brugt veksel.

Grav et hul på 20 x 40 x 20 cm. og bland foder og jord, - for at undgå fugle tømmer pladsen.

Ca. 4 m. syd for foderpladsen placeres en stolpe til kamera og til fixpunkt om natten, - sol op og ned kan udløse kameraet.

35 m. og max 50 m. nordøst for foderpladsen placeres stigen op mod et træ eller buske, - for ikke at sidde i silhuet. Husk den fremherskende vindretning er syd, sydvest til vest.

-

Baitplads til fældefangst af hvalpe og ungdyr:

Fælder skal tilses morgen og aften.

Fælden placeres på en meget brugt veksel nær vand og tildækkes.

Foder i og omkring fælden, fælden stilles først til fangst når der er aktivitet, - når fælden er stillet skal den jo tilses to gange dagligt.

Konstateres der et kuld hvalpe, stilles gerne flere fælder samtidigt, - der er i gennemsnit 11 hvalpe i et kuld

MMS-kamera placeres så den kan ”se” gennem fælden eller fælden udstyres med et ”flag” der kan
kontrolleres på afstand.