Riffelskydning


Riffelkursus
Brugergruppen Vindum Skydebane arrangerer riffelkursus over to dage - én aften med teori og en dag med praktisk skydning.
Kurset henvender sig primært til nye skytter, som endnu ikke har aflagt riffelprøve og for skytter som ønsker at blive en bedre riffelskytte. Målet er at kunne bestå den obligatoriske lovpligtige riffelprøve, og skyde et riffelmærke til minimum bronze. 

Pris for kursus: ca. 350 kr.


Indskydning og træning
I april - maj afvikler Brugergruppen Vindum Skydebane træningsskydninger og indskydning. Vi tilbyder råd og vejledning om indskydning, og vi giver god tid til den enkelte skytte.
Her bliver der mulighed for at aflægge mærkeprøve. Så snart vi kender de endelige datoer bliver de lagt ud på aktivitetskalenderen.

Regler for mærkeprøveJagtfeltskydning
Sidst i april er der mulighed for at komme til jagtfeltskydning i Ulfborg Skyttecenter. Sidste år havde foreningen to hold á 5 mand tilmeldt, og vi håber at det samme kan lade sig gøre i år.
Er du interesseret i at komme med, så skynd dig at tilmelde dig hos Christian Møller Just på 28 56 76 97 - det plejer at være en rigtig god dag med masser af træning.

Pris pr. skytte: ca. 200 kr