RIFFEL KURSUS 2020

 
Riffelkursus 2020
 
Brugergruppen for Vindum Skydebane indbyder til riffelkursus fredag d. 17. april og lørdag den 18. april.
 
Målet med kurset: At du kan bestå Naturstyrelsens lovpligtige riffelprøve, samt være i stand til at skyde til et bronzemærke ved Danmarks Jægerforbunds riffelmærkeprøve. 
Du er også velkommen på kurset, hvis du bare har brug for at lære mere omkring riffelskydning.
 
Kursuspris 350,- kr. inkl. lettere forplejning fredag – Betaling sker ved ankomst. 
 
Teoriaften: fredag d 17/4 kl. 19 - 21, Randersvej 50E, 8870 Langå. 
 
Gennemgang af riffel og teorien omkring skydning med riffel. 
 
o Våbenteori 
o Ballistik 
o Skydeteknik 
o Skydestillinger 
Der vil være et lille traktement i løbet af aftenen.
 
Skydebanen: Lørdag d. 18/4 (tidspunkt for holdene aftales fredag), Tangevej 16, 8850 Bjerringbro. 
 
Praktiske oplysninger og ting du skal huske at medbringe lørdag:
 
 Riffel. 
 Gyldigt Jagttegn og våbentilladelse. 
 Minimum 60 stk. træningsammunition. 
 Evt. jagtammunition. 
 Relevante hjælpemidler f.eks. skydestok, stol, rygsæk, taske – ellers har vi der lånes på banen. 
 Høreværn og praktisk beklædning. 
 
Praktiske skydning 
 Indskydning af riffel. 
 Træning fra forskellige skydestillinger. 
 Generalprøve på den lovpligtige riffelprøve.
 Hvis tiden tillader det: Træning, Mærkeskydning i henhold til DJ´s prøvekrav (mærke betales særskilt – koster 50,- kr.) 
 
Kurset afholdes af dygtige og erfarne riffelskytter / instruktører fra brugergruppens foreninger, som sætter en ære i at lære fra sig, så du får det bedst mulige udbytte af kurset. 
 
Tilmelding til Klaus Hindbo, k.hindbo@post9.tele.dk 4041 7119 

Tidspunkt: 

Fredag, 17 april, 2020 - 19:00 til Lørdag, 18 april, 2020 - 16:00