Gratis info/kursus regulering af invasive arter

Danmarks Jægerforbund kreds 2

Afholder reguleringskursus.

9/9- 2019 kl 17.00 i Stoholm

Først til mølle - max 25 deltagere

 

Bliv skarp på det nye jægerhåndværk

Regulering af mårhund fylder den mest væsenlige del, men mink og vaskebjørn vil også blive inddraget.

Udgangspunktet er naturligvis lovgivningen på området, men ellers vil der blive lagt stor vægt på den praktiske tilgang.

I vil gå fra kurset med den nødvendige viden om dette nye jægerhåndværk og gøre jer i stand til, at vurdere en given indsats for at opnå succes.

Underviser : Thorsten Pedersen

Kurset forventes at tage 5-6 timer.

Gratis forplejning

Sted : Stoholm og omegns jagtforening, Birkesøvej 16, 7850 Stoholm

Tilmelding : Henning Gundelund på H.gunde@hotmail.com 

BEMÆRK Først til mølle - max 25 deltagere