Referat fortsat


Traditionen tro blev der uddelt diplomer til "Årets hunde" Der var ingen unghunde nomineret til titlen og "Årets Åbenklasse Hund" blev tildelt Uffe Søndergaard med sin korthåret hønsehund "Caja" med 155 point. Der var ikke andre nomineret i klassen.

Kasserer Ernst Hansen fremlagde et flot regnskab, hvor hundearbejdet og jagttegnsundervisningen er de store indtægtskilder i foreningen. Foreningen er velpolstret til de kommende udfordringer med arealer og klubhus. Pt. er der ingen planer om for at flytte foreningens aktiviteter fra Enggården, men det afhænger i høj grad af de fremtidige aktivitetsmuligheder for foreningen på Enggården.

Foreningens sekretær Jan Sørensen modtog ikke genvalg til bestyrelsen. Søren Skamris Jeppesen blev valgt ind som ny mand i bestyrelsen.

Der var ingen udskiftninger på de øvrige poster.
Under eventuelt kunne Jacob meddele, at der er møde i kreds 2 i Dejbejrg lørdag den 18. marts. Der er tilmelding senest den 10/2 Jagtforeningen betaler kørselsudgifter mm.
Mens kaffen og wienerbrøden blev indtaget, var der en livlig debat om forskellige emner...

  • foredragsaften sammen med GDJ
  • leje af kastemaskine eller leje sig ind på flugtskydningsbane
  • klubmesterskab i flugtskydning - der var forslag om, at besøge de omkringliggende flugtskydningsbaner - Stoholm, Langå oa.
  • mulighed for nye trænings- og klubhus arealer på det gamle REVAS areal i Rødkærsbro? sprøgsmålet tages op til debat af Jens-Chr. Hedegaard i Jægerrådet
  • brugergruppens ønsker om skydetider for de kommende riffeltrænings- og indskydningsdage er sendt til forsvaret. Så snart de er godkendt annonceres de på hjemmesiden
  • der planlægges at afvikle anerkendt schweissprøve i samarbejde en specialklub under DKK

 Her kan du se årsberetning og årsregnskab - klik på nedenstående link:

DOKUMENTER

Her kan du se den nye bestyrelse samt konstituering - klik på nedenstående link:

BESTYRELSE