Nyjæger

2020-02-20 7:35:26
Ændring af jagttid på hare og vildkanin Faglig rapport viser, at både hare og vildkanin yngler helt frem til 1. november. OK at ændre jagttid, mener DJ. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/aendring-af-jagttid-pa-hare-og-vildkanin/
2020-02-20 7:35:12
Internationale aftaler koster jagt på dykænder I dag valgte miljøministeren at følge indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet, truffet på baggrund af den nyligt overståede midtvejsevaluering af jagttiderne for en række arter. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/internationale-aftaler-koster-jagt-pa-dykaender/
2020-02-18 16:23:43
Hør podcast om mårhund: De skal dø i hobetal Spændende podcast stiller skarpt på kampen mod mårhund - nu med brug af lysforstærkende sigtemidler. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/hor-podcast-om-marhund-de-skal-do-i-hobetal/
2020-02-07 15:21:59
Bliv en (endnu) bedre haglskytte med Skydeskolen Forleden lavede fotograf Flemming Højer billeder til vores artikelserie i Jæger om haglskydning. Du kan læse den første skydeskole-artikel i magasinets martsudgave. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/bliv-en-endnu-bedre-haglskytte-med-skydeskolen/
2020-02-05 10:30:53
Folder-serie sætter fokus på jægerhåndværk Udarbejdelsen af en række foldere om fældefangst og de invasive rovpattedyr skal være med til at øge fokus på korrekt jægerhåndværk og den spændende jagtform, det er. Folderne udarbejdes i samarbejde med Miljø- og Naturstyrelsen. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/folder-serie-saetter-fokus-pa-jaegerhandvaerk/