Nyjæger

2019-02-21 13:05:14
Sådan godkender politiet ansøgninger om jagttegn Blot fordi du tidligere har indløst jagttegn uden problemer, er det ikke en selvfølge, at det sker igen. Hvert år skal alle jægere, som ansøger om jagttegn, godkendes af politiet, før jagttegnet udstedes. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2019/sadan-godkender-politiet-ansogninger-om-jagttegn/
2019-01-24 1:00:00
Nye vinde over skydeprøverne Der tegner sig to nye regler i krystalkuglen fra 1. januar 2020 for nye jægere, der skal op til en skydeprøve: Man vil kunne tage skydeprøverne i den rækkefølge, man ønsker, men der kommer krav om, at man har trænet med sin riffel på en godkendt skydebane, inden man kan få lov at gå op til den obligatoriske riffelprøve. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2019/nye-vinde-over-skydeproverne/
2019-01-18 9:40:53
Nu er det tid til at indsende tænder fra kronhjorte Det er tid til at få hænderne op af lommen og tænderne fra sæsonens nedlagte kronhjorte sendt ind til Danmarks Jægerforbund. Deadline er 8. februar, hvis du vil kende alderen på din hjort. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2019/nu-er-det-tid-til-at-indsende-taender-fra-kronhjorte/
2019-01-14 16:27:52
Peberspray – jagttegnsløser pas på! Der er kommet nye regler for brug og erhvervelse af peberspray. Men du skal kende reglerne, inden du erhverver en af de små flasker. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2019/peberspray-jagttegnsloser-pas-pa/
2019-01-14 9:37:42
Vingeundersøgelsen i december Der bliver indsendt godt med skeænder, krikænder og bramgæs til vingeundersøgelsen. Få det månedlige overblik her. Husk selv at deltage, hvis du nedlægger trækvildt: Det er gratis. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2019/vingeundersogelsen-i-december/