RSS Nyheder fra Danmarks Jægerforbund

2021-10-20 12:00:01
Fakta om hjerte-lungeorm hos vildt Den franske hjerteorm kan være livsfarlig for smittede hunde, mens rævens lungeorm sjældent giver alvorlig sygdom. Dog går de under fællesbetegnelsen ”hjerte-lungeorm.” https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/fakta-om-hjerte-lungeorm-hos-vildt/
2021-10-19 15:47:40
Forsøg med buejagt gav usikre resultater Forsøgsordningen med buejagt på de store hjortearter forlænges med et år. Årsagen er mangelfuldt datagrundlag, som til dels skyldes manglende indberetninger fra buejægerne. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/forsog-med-buejagt-gav-usikre-resultater/
2021-10-19 12:00:53
Agern kan give din hund en slem mavepine Hunde, der snuser rundt i skovbunden, kan finde på at spise agern fra egetræet. Hvert efterår kommer hunde til dyrlægen med agernforgiftning, så det er værd at holde godt øje. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/agern-kan-give-din-hund-en-slem-mavepine/
2021-10-18 12:00:38
Temaaftener om de invasive rovpattedyr Hvor står vi med mårhunden, er vaskebjørnen på vej og er minken uddød? – kom til temaaften om de invasive rovpattedyr. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/temaaftener-om-de-invasive-rovpattedyr/
2021-10-15 18:39:01
Opdateret europæisk rødliste Den europæiske rødliste over fugle er netop blevet vurderet og offentliggjort. 544 fuglearters udryddelsesrisiko i Europa er vurderet igennem et samarbejde mellem Birdlife International og IUCN (Union for the Conservation of Nature). Europa kommissionen finansierer arbejdet. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/opdateret-europaeisk-rodliste/
2021-10-15 13:57:53
Kampvalg venter i Kreds 2 Efteråret byder på valg af nyt hovedbestyrelsesmedlem, ny kredsformand og HB-suppleant i den vestjyske kreds 2. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/kampvalg-venter-i-kreds-2/