Kursus og Arrangementer

2021-09-01 17:08:32
Jagtprøven.dk er blevet gratis for medlemmer af DJ En tiltrængt opdatering af Jagtprøven.dk byder på nye funktioner til både jagttegnskursuslærere- og aspiranter samt gratis adgang for medlemmer af DJ. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/jagtproven-dk-er-blevet-gratis-for-medlemmer-af-dj/
2021-08-24 14:00:33
Hunting Skills – en stemningsfuld succes Vejret var med udstillere, instruktører og besøgende nyjægere da DJ's kreds 6 og 7 søndag afholdte et fælles Hunting Skills i Køge – arrangementet var velbesøgt. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/hunting-skills-en-stemningsfuld-succes/
2021-08-19 11:30:18
Fund af døde dyr giver vigtig viden Den såkaldte Faldvildtrapport for 2020 er udkommet. Dens data bygger på 1320 døde dyr, som er fundet i naturen og indleveret. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/fund-af-dode-dyr-giver-vigtig-viden/
2021-08-17 13:00:12
– Tak for indsatsen, kære jægere! Med 19.185 vinger indsendt blev sæsonen 2020/21 et rekordår for vingeundersøgelsen. Stor tak til alle, der har indsendt vinger og ydet praktisk hjælp med fryserne i sæsonen. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/tak-for-indsatsen-kaere-jaegere/
2021-05-05 16:01:24
Efterspørgsel på flugtskydnings- og riffelinstruktører Danmarks Jægerforbund oplever en stor efterspørgsel på især flugtskydningsinstruktøruddannelsen, men også på riffelinstruktøruddannelsen. https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/eftersporgsel-pa-flugtskydnings-og-riffelinstruktorer/