KREDS 2 VESTJYLLAND

Indkaldelse til ordinært kredsmøde i kreds 2, torsdag den 13. august 2020.

Mødet afholdes i Plexus, Idom-Råsted, Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro

Mødet starter kl. 18.00 med indskrivning fra kl. 17.00

Dagsorden:

1. Velkomst, valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Beretning om kredsens virksomhed. Kredsformand & koordinatorer.

4. Orientering om kredsens økonomiske forbrug. Kassereren.

5. Valg af kredsformand. (vælges for den resterende 2-årig periode). Indstillet af Kredsbestyrelsen: Jan B. Rasmussen.

6. Indlæg og valg af hovedbestyrelsesmedlem & Suppleant. Indstillet af Jægerrådene, Lars Chr. Rejkær & Norbert Ravnsbæk, Suppleant indstillet af Kredsbestyrelsen, Jan B. Rasmussen.

7. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde. Claus Lind Christensen og Jens Kjær

8. Valg af fagkoordinatorer.

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.

10. Indkomne forslag.

11. Overrækkelse af Leder nål og DJ- fortjeneste nål

12. Eventuelt.

Kredsmødet har den øverste myndighed i kredsens anliggender. Kredsmødet er sammensat af:

1. Kredsbestyrelsen

2. Formændene for de kommunale Jægerråd

3. Aktivitetskoordinatorerne

4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Det er muligt at tilmelde deltagere ud over de stemmeberettiget hvis de er medlem af en forening under Danmarks Jægerforbund, dog uden stemme- og taleret.

Der vil blive serveret en let forplejning under mødet.

 

Tilmelding senest 11/8 - 2020 til Ernst Hansen på tlf 28297797