Traditionen tro arrangeres der kommunejagt på Viborg Kommunes arealer i henholdsvis Undalslund-, Neckelman- og Bruunshåb Plantage. 

Jagterne arrangeres i samrabejde mellem Jægerrådet og Viborg Kommune og foreningerne tildeles pladser på jagterne efter medlemsantallet i de enkelte foreninger. 

Du kan se den enkelte tildeling af pladser til Bjerringbro & omegns Jagtforening i deltagerlisten. BJOMJAGT er tildelt mange pladser, så støt op om det flotte arbejde med at arrangere jagterne i medlemmers interesse - så meld dig til allerede NU.

Er du nyjæger kan du deltage på jagterne uden at det optager en plads for andre jægere. Der er plads til en nyjæger pr. erfaren jæger. HUSK brug tilmeldingsformularen for "nyjægere"

Du kan i Google kalenderen se de tildelte pladser og datoer - klik på datoen og se om pladserne er ledige eller besat...


Pladserne tildeles efter "først til mølle"

VIGTIGT: Har du meldt dig til en jagt og bliver forhindret, så har du pligt til, at melde fra ved formand Jacob Sørensen på telefon 2273 2014 og til repræsentant i Jægerrådet Ulrik Nielsen på telefon 8667 6144
Manglende framelding betyder, at du IKKE kan deltage på jagterne næste sæson. Foreningen får trukket én plads.


Klik på linkene og få mere information om retningslinjer og tilmelding mm. og se alle datoerne for jagterne.

Du kan se mere information om tilmelding og nyjægerlisten her:

Information om tilmelding

​Nyjægerliste

Du bedes bruge tilmeldingsformularen. Så har vi bedre mulighed for at holde kalenderen med de ledige pladser opdateret.

Knæk & Bræk