Følgende indrykkes i Jæger - bemærk, at det denne gang foregår i auditoriet. 

Såfremt det bliver nødvendigt at aflyse det fysiske møde, vil I naturligvis få nærmere information, når vi når længere frem mod årsskiftet og kender evt. nye regler og anvisninger.  

Der er kommet forslag fra Jægerforbundet om at afholde årsmøderne virtuelt, men vi håber på, at vi kan afholde mødet med fysisk deltagelse.

Jægerrådsårsmøde 2021