Ekstraordinært Jægerrådsårsmøde 2021

 

  •  
  •  Sted: Stoholm & Omegns Jagtforenings Klubhus, Birkesøvej 16, 7850 Stoholm
  •  Start dato/tid: 14-10-2021 19:00:00
  •  Slut dato/tid: 14-10-2021 21:00:00
  •  Tilmeld inden: 10-10-2021 00:00:00
  •  Kontaktperson: Linda Nielsen
  •  Level: Jægerråd
  •  Jægerråd: 0000122 - Viborg Jægerråd
  •  Kreds: Kreds 2

Ekstraordinært årsmøde i Jægerrådet i Viborg Kommune afholdes i Stoholm Jagtforenings Klubhus, Birkesøvej 16, 7850 Stoholm torsdag den 14. oktober 2021 kl. 19.00. Mødet slutter senest kl. 21.00.

Dagsorden:
1) Indstilling af indtil 2 kandidater til HB-medlem og HB-suppleant
2) Eventuelt

Hvis du selv ønsker at stille op som kandidat til en af HB-posterne, skal dette meddeles til jægerrådsformanden eller en fra bestyrelsen, så dette kan meddeles på DJ's hjemmeside senest 7 dage før årsmødet.

Kandidater til kredsformandsposten skal meddeles skriftligt til den fungerende kredsformand senest 3 uger før kredsmødet i november ifølge DJ's vedtægter.

Der sælges kun øl & vand, men af hensyn til lokalerne er der bindende tilmelding til Linda Nielsen på tlf. 21448472 eller linduska@mail.dk senest den 10. oktober 2021.

På Jægerrådets vegne

Linda Nielsen
Formand