Jagter i Stevnstrup Enge

Igen i år har jagtforeninger under Viborg Jægerråd, mulighed for at komme på jagt i Stevnsrtup Enge

TRÆKJAGT

Du kan som medlem i Bjerringbro og Omegns Jagtforening melde dig til ved Linda Nielsen, på Mail: linduska@mail.dk 

Oplys navn, forening, mail og telefonnummer.

Trækjagten foregår uge 43-44, men datoer er ikke fastsatte grundet vejrforhold.

Alle tilmeldte vil derfor modtage en dato og et mødested, når tiden nærmer sig uge 43-44. Her mødes jægerne og tager sammen på aften træk. Niels Nielsen vil stå for den praktiske afvikling for jægerne og naturligvis selv være til stede derude.

DRIVJAGT

Den 31/10-2021 , 28/11-2021, 29/12-2021 (primært for nyjægere) 

Du kan som medlem af Bjerringbro og Omegns Jagtforening deltage i drivjagterne i Stevnstrup Enge.

Alle jagter starter kl 8.00

Tilmelding skal ske til Lars Juul Jensen på mail: larsjuul@jensen.mail.dk 

Ved tilmelding oplys dit navn, forening og kommune, til Lars Juul Jensen

Pris 200,- inkl. morgenkaffe, rundstykke, bitter og bengæt. Medbring selv madpakke til frokost.

Skal indbetales på reg.nr 9388 konto nr. 0001216546

Du kan tilmelde hund - der skal bruges 6 hunde pr. jagt.

Mødested: Naturcentret i Randers, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV

Bemærk at den 29/12-2021 er primært for nyjægere fra 2020/2021