Jagter i Stevnstrup Enge

Igen i år har jagtforeninger under Viborg Jægerråd, mulighed for at komme på jagt i Stevnsrtup Enge

TRÆKJAGT

Du kan som medlem i Bjerringbro og Omegns Jagtforening melde dig til ved Linda Nielsen, på Mail: linduska@mail.dk 

Oplys navn, forening, mail og telefonnummer.

Trækjagten foregår uge 45-46, men datoer er ikke fastsatte grundet vejrforhold.

Alle tilmeldte vil derfor modtage en dato og et mødested, når tiden nærmer sig uge 45-46. Her mødes jægerne og tager sammen på aften træk. Niels Nielsen vil stå for den praktiske afvikling for jægerne og naturligvis selv være til stede derude.

DRIVJAGT

Den 18/10-2020 , (primært for nyjægere) 29/12-2020

Alle jagter starter kl 8.00

Tilmelding skal ske til Lars Juul Jensen på mail: larsjuul@jensen.mail.dk 

Pris 200,- inkl. morgenkaffe, rundstykke, bitter og bengæt. Medbring selv madpakke til frokost.

Skal indbetales på reg.nr 9388 konto nr. 0001216546

Ved tilmelding oplys dit navn, forening og kommune, til Lars Juul Jensen

Du kan tilmelde hund - der skal bruges 6 hunde pr. jagt.

Mødested: Naturcentret i Randers, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV

Bemærk at den 29/12-2020 er primært for nyjægere fra 2019/2020