Trykjagt i Stadtforst Prenzlau - Tyskland 2016


Tre dages trykjagt i Tyskland, som bød på rigtigt godt vejr - alle dage med -1 gr. - solskin og næsten ingen vind.
Ole Søndergaard, Uffe Søndergaard, Thomas Hørup og Poul-Erik Klitgaard, havde taget turen fra Danmark onsdag formiddag og ankom ved 16:45 tiden til Gerswalde i det nordøstlige Tyskland - ca. 80 km nord for Berlin. Der var planlagt tre dages jagt i de store skove under Stadtforst Prenzlau. Vi var inkvarteret i Gerswalde, med ca. 15-20 min. kørsel til jagtrevirerne - store skovarealer på 5-6000 hektar. Den mindste "såt" var ca. 1500 hektar, hvor der deltog ca. 40 jægere.

Den sidste dags jagt lørdag var den største arealmæssigt med ca. 3000 hektar og med ca. 90 jægere, hertil kom hjælpere og drivere med hunde, så der var rigtig mange deltagere på jagten, som blev styret på eksemplarisk vis af Forstoberinspektor (Skovfoged) Jens Rackelmann - han havde nok at holde styr på.

Alle jægere bliver indskrevet, får tjekket tysk jagttegn, skyde- og veterinærbevis. Der bliver afholdt en grundig parole, hvor skikkerheden prioriteres meget højt, afskydningslisten annonceres, jægerne får anvist sin ansteller (tysk jagthjælper, som anviser hochstand og sikkerhedsvinkler)

Alt jagtbart vildt var stort set givet fri, dog skulle der betales trofæafgift ved hjorte (kron- og dåhjort) større end aldersklasse II - så hjorte op til 8-10 ender uden krone var uden afgift. Alle svin inkl. Keilere uanset størrelse var også afgiftfri. Alt råvildt inkl. bukke var afgiftfri, og det tyske skovdistrikt vil gerne have skudt meget råvildt, som også kunne ses på de efterfølgende vildtparader. Der blev skudt meget råvildt.

Der er nedlagt mere end 60 stk. råvildt - hvor en de danske deltagere leverede ikke mindre end 3 bukke til paraden. Der er nedlagt mere end 55 svin, der i blandt flotte Keilere og ca. 45 stk. dåvildt.

Der er efter jagten tradition for god mad, bål i skoven og en flot vildtparade med jagthorn osv. - så det er en helt folkefest i skoven, hvor alle er samlet til hyggeligt samvær.

Billederne giver et godt indtryk af tre rigtig gode jagtdage i Prenzlau.
 

 


Webmaster
Poul-Erik Klitgaard Andreasen