Ekstraordinært kredsårsmøde i kreds 2

Bemærk tilmelding til Ernst Hansen på 28297797
 

Der indkaldes til ekstraordinært kredsårsmøde den 29. november 2021 i Plexus. Indskrivning fra kl. 18.00, og mødet starter kl. 19.00. Tilmelding med mandat skal ske gennem lokal jagtforeningsformand eller kasserer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Forslag til og valg af kredsformand (kandidater skal indsendes senest den 7. november til den fungerende kredsformand Steffen Toft Jensen).
4. Valg af hovedbestyrelsesmedlem
5. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen
6. Godkendelse af fagkoordinatorer
7. Eventuelt.

Kredsen er vært ved et lettere traktement, så tilmelding til spisning senest den 25. november. 

 

På kredsbestyrelsens vegne
Linda Nielsen
Kredskasserer