Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Bjerringbro og Omegns Jagtforening afholdes tirsdag den 16. januar 2018, På Enggården, Jørgens Alle, Bjerringbro.

 

Kl. 18.00 er der spisning, og foreningen giver den første øl/vand.

 

Kl. 19.00 begynder generalforsamlingen. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægter. 

 

Se dagsorden nedenfor.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2. januar 2018. 

 

”Årets hund” kåres denne aften. Husk at melde din hund til kampen om ”årets hund”-pokaler. Vi kårer ”Årets hund” og ”Årets unghund”. 

 

Kvalifikations skema kan hentes på hjemmesiden, og skal i udfyldt stand, afleveres til formanden senest den 9. januar 2018. 

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og kage, samtidig skal ”Årets buk” kåres. Derfor: medbring din/e danske buk/ke, fra sæson 2017. 

 

Tilmelding til spisning nødvendigt senest 9. januar til Formand Jacob Sørensen på 22732014.

 

Vi glæder os til at se jer hilsen bestyrelsen.

Bjerringbro & Omegns Jagtforening

Generalforsamling 2017 – Dagsorden

D 16 januar 2018 kl. 19:00

 

 1. Valg af dirigent, herunder valg af 2 stemmetællere:

Jens Christian Hedegaard

 

 1. Formandens beretning:
 • Årets begivenheder
 • Årets hunde
 • Uddeling af pokal

 

 1. Kassereren Fremlægger regnskab for 2017:

 

 1. Indkomne forslag:

 

 1. Valg til bestyrelse: På valg er  
 • Jacob Sørensen: modtager genvalg
 • Niklas Gartner: modtager genvalg
 • Anders Rasmussen: modtager genvalg
 • Kristian Rasmussen: modtager IKKE genvalg

Bestyrelsen forslår Christian Møller Just

 1. Valg af suppleanter:
 • 1. suppleant Erik Andersen
 • 2. suppleant Christian Christiansen

 

 1. Valg af 2 revisor:
 • Uffe Søndergaard
 • Jens Christiansen

 

 1.  Valg af revisorsuppleant:
 • Jens Christian Hedegaard

 

 1. Eventelt: