Generalforsamling 2019

Bestyrelsen i Bjerringbro og Omegns Jagtforening indkalder til generalforsamling onsdag d. 30. januar 2019 på Enggården. Vi starter kl 1800. hvor foreningen byder på lidt godt og spise kl. 1900 starter generalforsamlingen.


Dagsorden i henhold til vedtægter: se dags orden nedenfor.
 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 13. januar 2019.
 ”Årets hund” kåres denne aften. Husk at melde din hund til kampen om ”årets hund”-pokaler. Vi kårer ”Årets hund” og ”Årets unghund”.
Kvalifikations skema kan hentes på hjemmesiden, og skal i udfyldt stand, afleveres til formanden senest den 13. januar 2019.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og kage, samtidig skal ”Årets buk” kåres. Derfor: medbring din/e danske buk/ke, fra sæson 2018. den bedst buk bliver belønnet.

 

Tilmelding til spisning nødvendigt senest 9. januar til Formand Jacob Sørensen på 22732014.
 

Vi glæder os til at se jer hilsen bestyrelsen.

Bjerringbro & Omegns Jagtforening

Generalforsamling 2019 – Dagsorden

D 30 januar 2019 kl. 19:00

 

 

Valg af dirigent, herunder valg af 2 stemmetællere:
Jens Christian Hedegaard

Formandens beretning:
Årets begivenheder
Årets hunde
Årets medlem
Uddeling af pokal

Kassereren Fremlægger regnskab for 2018:

Indkomne forslag:

Valg til bestyrelse: På valg er  
Ernst Hansen: modtager genvalg
Thomas Hørup: modtager genvalg
Søren Skamris: modtager IKKE genvalg
Bestyrelsen forslår Katja Ziegenfeldt

Valg af suppleanter:
1. suppleant Erik Andersen
2. suppleant Pernille Faurskov

Valg af 2 revisor:
Uffe Søndergaard
Jens Kristiansen

 Valg af revisorsuppleant:
Jens Christian Hedegaard

Eventelt: