Kursus i lokkejagt på ræv med success


Foto: Søren Skamris Jeppesen

Tekst: Søren Beuchert

En udbytterig dag i godt og kyndigt selskab med ræv for øje.

Der blev afholdt kursus i lokkejagt på ræv med stor tilslutning af medlemmer fra Bjerringbro- og omegns Jagtforening samt Gudenådalens Jagtforening.

Det var en tydeligvis passioneret Sandor Hestbæk, der i god stil berettede om sin mange års erfaring med jagt på ræv, både i og udenfor landets grænser. Under kurset fremviste Sandor eget udstyr, inklusiv nogle af hans mange forskellige lokkekald, som han gennem tiden havde fået samlet sammen i flettekurven. De forskellige lokkekald blev ligeledes flittigt demonstreret både i korrekte og typiske begynderfejl versioner, til tider så hårene rejste sig på kroppen af deltagerne.

Der blev også lejlighed til, at deltagerne kunne købe deres egne lokkekald efter kyndig vejledning, og sidst men ikke mindst blev det til en test i marken. Her viste det sig tydeligt, at øvelse gør mester, både når der skulle lokkes ræv, og når skuddet skulle falde. Pernille Faurskov havde allieret sig med Sandor Hestbæk, og de begav sig ud på jagtterrænet. Sandor udstyret med lokkekald, og Pernille klar med riflen, og blot nogle få sekunder efter at Sandor begyndte at lokke med kaldet, kom en sulten stor og flot hanræv hæsblæsende direkte mod ham, men knap nåede han at få øje på den gennem kikkerten, førend Pernille havde givet en velplaceret kugle, og ræven lå livløs på jorden. Stort tillykke!

På deltagernes vegne vil jeg gerne sige tak til arrangørerne af seancen og ikke mindst den fine forplejning.