EKSTRA ORDINÆRT KREDSMØDE

15. DECEMBER 2020

KREDS 2 MIDTVESTJYLLAND INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT KREDSMØDE I KREDS 2, TORSDAG DEN 7. JANUAR 2021.

Mødet afholdes i Plexus, Idom-Råsted, Idomlundvej 23a, 7500 Holstebro.

Mødet starter kl. 19.00 med indskrivning fra kl. 18.00.

Et flertal af kredsbestyrelsesmedlemmerne i kreds 2 har valgt at indkalde til mødet iht. Danmark Jægerforbunds vedtæger § 21, stk. 1.

Dagsorden:

1. Velkomst, valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Drøftelse af Danmarks Jægerforbunds værdigrundlag.

4. Hovedbestyrelsens handlemåde og beslutning set i relation til henvendelserne fra kredsbestyrelsen i kreds 2, herunder DJ’s målsætning for hjortebestanden: ”5 % af forårsbestanden skal være hjorte på mindst 8 år. Forårsbestanden er den bestand, der er tilbage efter jagtsæsonen og før kalvesætning.”

Motivation 1:

Danmarks Jægerforbunds værdigrundlag. Vi er som jægere forbundet af glæden ved jagt i et frisættende fællesskab.

Ærlige – vi er oprigtige, åbne og tillidsskabende

• Vi siger tingene, som de er, og som vi ser dem.

• Vi bringer vores input i spil i åbenhed.

• Vi sikrer et fælles oplyst grundlag for beslutninger.

• Vi har gennemsigtighed i vores processer og arbejdsgange.

Det er vores opfattelse, at DJ’s hovedbestyrelse IKKE henholder sig til det, på repræsentantskabsmødet, godkendte værdigrundlag. Vi mener IKKE, at DJ’s hovedbestyrelse siger tingene som de er, og som de ser dem.

Vi mener IKKE, at DJ’s hovedbestyrelse bringer deres input i spil i åbenhed.

Motivation 2:

Vi mener IKKE, at DJ’s hovedbestyrelse har været oprigtige og ærlige ved behandling af flere henvendelser fra kredsbestyrelsen i kreds 2.

Kredsmødet er sammensat af:

1. Kredsbestyrelsen

2. Formændene for de kommunale Jægerråd

3. Aktivitetskoordinatorerne

4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer.

Det er muligt at tilmelde deltagere ud over de stemmeberettigede, hvis de er medlem af en forening under Danmarks Jægerforbund, dog uden tale- og stemmeret.

Tilmelding til Ernst Hansen på tlf 28297797 el. mail hansen007@hotmail.com

BJOM har fire pladser med stemmeret.

Der vil blive serveret kaffe og brød under mødet.