Generalforsamling

Bjerringbro og Omegns Jagtforening

Dagsorden d. 16. jan 2020 kl 19:00

 

Valg af dirigent, herunder valg af 2 stemmetællere:

Dirigent Jens Chr. Hedegaard

 

Formandens beretning af årets gang:

Herunder årets hund og årets medlem.

 

Kasseren fremlægger regnskab for 2019 til godkendelse:

 

Indkomne forslag:

Beklædning til instruktøre og hjælpere i foreningen.

 

Fastlæggelse af kontingent 2021:

2020= 876kr.

 

Valg af formand og kassere:

 

Valg af bestyrelses medlemmer:

På valg er:

Jacob Sørensen: modtager ikke genvalg bestyrelsen forslår Mogens Kolby

Anders Rasmussen: modtager ikke genvalg bestyrelsen forslår Dennis Knudsen

Christian Just: modtager ikke genvalg bestyrelsen forslår Kasper Kabbelgaard.

 

 

Valg af Suppleanter:

1. suppleant Erik Andersen modtager genvalg

2. suppleant Pernille Faurskov: modtager genvalg

 

Valg af 2 revisor:

Uffe Søndergaard: modtager genvalg

Jens Kristiansen: modtager genvalg

 

Valg af revisorsuppleant:

Jens Chr.Hedegaard: modtager genvalg

 

Eventuelt:

Status på GDJ samarbejde.