Kursusbeskrivelse


Jagttegnskurset henvender til alle der gerne vil erhverve sig grundlæggende viden og færdigheder omkring våbenhåndtering med henblik på, at kunne aflægge prøve til jagttegn, som giver ret til, at kunne gå på jagt med glatløbet haglgevær. 

Man kan starte jagttegnsundervisning det år man fylder 16 år. 

Kursets mål er at gøre den enkelte kursist klar til, at kunne aflægge prøve i forårets prøveperiode mellem den 15. april - 30. juni

Den teoretiske del af kurset består af 33 lektioner a 45 min.
12-14 undervisningsaftener fra kl. 19:00 - 21:30

Indhold:

- jagtloven
- vildtkendskab
- vildtkending
- våbenkendskab og sikkerhed
- natur og vildtpleje
- jagthunde
- eftersøgning af vildt - schweissarbejde


Den praktiske undervisning er obligatorisk (mødepligt) foregår over 3-5 lørdage eller søndage på skydebane med våbenhåndtering, afstandsbedømmelse og skydning. 

Praktiklektionerne der afvikles på lørdage eller søndage annonceres i starten af kurset.

Max 12 kursister

Pris: 2000 kr. Du skal påregne udgifter til bøger og ammunition

Kursussted: Enggården, Jørgens Allé 42, 8850 Bjerringbro


Kursusmaterialer:

Bogen "Jagttegn" fra Danmarks Jægerforbund og Landbrugsforlaget
"Lovsamling til Jagttegn" fra Danmarks Jægerforbund/SEGES

Du kan købe materialerne via dette link: https://www.seges.dk/da-dk/produkter/forlag/jagttegn/jagttegn

Yderligere information ved jagttegnsunderviser Arne Jensen på telefon 2264 3409